Hợp âm- 6 Cách đặt hợp âm

Hợp âm- 6 Cách đặt hợp âm

Nguyên tắc 1. Hợp âm thường đặt vào phách mạnh.

Đặt vào phách mạnh để nghe mượt mà hơn vì thường thường phách mạnh quan trọng, đánh mạnh hơn

Nguyên tắc 2. Hợp âm chủ thường đạt ở đầu bài và cuối bài, còn hợp âm bậc V đặt kế cuối hợp âm chủ

Nguyên tắc 3. Nếu được nốt phách mạnh nằm ở giữa hợp âm. Nốt trước và sau của phách mạnh để bổ trợ cho việc lựa hợp

Nguyên tắc 4. Chiều tay phải thế nào thì chiều tay trái thế đó. Hướng chuyển hợp âm theo âm chủ

Nguyên tắc 5. 2 hợp âm gần nhau thì có nốt giống nhau, các nốt còn lại chênh lệch nhau 1 hoặc 1,2 cung

Nguyên tắc 6. Các hợp âm sẽ chuyển tiếp theo 1 quy luật nào đó. Các hợp âm có 2 nốt giống nhau có thể thay thế cho nhau

Hợp âm

https://www.youtube.com/channel/UCTdiiC6yrFdIbMqQ5T2zPvQ?sub_confirmation=1

Website :  https://gimhome.vn/

Email     :  gimhome@outlook.com.v

Mời Bạn Đánh Giá post
79 / 100
Chia Sẻ Bài Viết

Bình Luận