Chỉ báo Hull Moving Average HMA

Chỉ báo Hull Moving Average HMA
 1. Hull Moving Average (HMA): Đây là một loại đường trung bình di động được phát triển bởi Alan Hull vào năm 2005.
 2. Mục tiêu : Cố gắng giảm thiểu độ trễ của đường trung bình di động thông thường và duy trì tính mượt của đường trung bình di động.
 3. Weighted Moving Averages: HMA sử dụng trọng số của đường trung bình di động để ưu tiên các giá trị gần đây hơn và giảm đáng kể độ trễ.
 4. Độ phản hồi nhanh hơn: Kết quả là đường trung bình di động HMA có tính phản hồi nhanh hơn và thích hợp để xác định điểm vào.
 5. Ví dụ minh họa: Ví dụ dưới đây cho thấy đường trung bình di động HMA (màu đỏ) quay đầu nhanh và quyết đoán hơn so với đường trung bình di động thông thường (SMA) tương ứng (màu xanh).

 

Giả sử bạn đang quan tâm đến giá cổ phiếu của một công ty gọi là ABC trong 7 ngày gần đây. Bạn thu thập các giá cổ phiếu hàng ngày và muốn sử dụng đường trung bình di động Hull để xác định xu hướng chung và điểm vào tiềm năng.

Dưới đây là bảng thể hiện giá cổ phiếu hàng ngày:

Ngày Giá cổ phiếu
Ngày 1 $10
Ngày 2 $12
Ngày 3 $15
Ngày 4 $13
Ngày 5 $14
Ngày 6 $16
Ngày 7 $18

Bây giờ, chúng ta sẽ tính toán đường trung bình di động Hull (HMA) với độ dài là 3.

 1. Đầu tiên, chúng ta sẽ tính trọng số tương ứng với mỗi giá trị gần đây như sau:
  • Giá trị gần nhất: trọng số 3
  • Giá trị thứ hai gần nhất: trọng số 2
  • Giá trị cách xa hơn: trọng số 1
 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhân mỗi giá trị với trọng số tương ứng và tính tổng của chúng. Hãy tính tổng cho mỗi ngày trong bảng trên:
 • Ngày 1: (10 * 3) + (12 * 2) + (15 * 1) = 30 + 24 + 15 = 69
 • Ngày 2: (12 * 3) + (15 * 2) + (13 * 1) = 36 + 30 + 13 = 79
 • Ngày 3: (15 * 3) + (13 * 2) + (14 * 1) = 45 + 26 + 14 = 85
 • Ngày 4: (13 * 3) + (14 * 2) + (16 * 1) = 39 + 28 + 16 = 83
 • Ngày 5: (14 * 3) + (16 * 2) + (18 * 1) = 42 + 32 + 18 = 92
 1. Sau đó, chúng ta tính tổng của các trọng số (3 + 2 + 1 = 6) và chia tổng giá trị đã tính ở bước trước cho tổng trọng số:
 • Ngày 1: 69 / 6 = 11.5
 • Ngày 2: 79 / 6 = 13.2
 • Ngày 3: 85 / 6 = 14.2
 • Ngày 4: 83 / 6 = 13.8
 • Ngày 5: 92 / 6 = 15.3

Như vậy, chúng ta đã tính toán được các giá trị HMA cho mỗi ngày. Khi so sánh đường trung bình di động Hull với các đường trung bình di động thông thường khác như đường trung bình đơn giản (SMA), chúng ta thấy rằng HMA có xu hướng phản ứng nhanh hơn và chính xác hơn trong việc định rõ các điểm vào tiềm năng trên biểu đồ giá cổ phiếu.

Lưu ý rằng ví dụ này chỉ mang tính chất minh họa và cách tính toán HMA có thể phức tạp hơn trong thực tế.

Diễn đạt lại Hull Moving Average (HMA)

Hãy tưởng tượng bạn đang chơi một trò chơi video nơi bạn điều khiển một nhân vật di chuyển trên một con đường. Bạn muốn sử dụng một công cụ đặc biệt để giúp bạn nhận biết khi nào là lúc tốt nhất để đi vào con đường và khi nào là lúc tốt nhất để dừng lại hoặc thay đổi hướng.

 1. . Đây giống như một con la bàn đặc biệt, nó cho bạn biết xu hướng chung của con đường.
 2. Giả sử HMA của bạn có độ dài là 5 (tính trung bình giá trong 5 ngày gần nhất). Bạn quan sát HMA để xem nó có đang tăng hay giảm.
 3. Khi HMA đang tăng, nghĩa là đường trung bình đang di chuyển lên. Điều này có thể cho biết rằng xu hướng chung của con đường cũng là đi lên. Đây là lúc tốt nhất để tiếp tục đi vào con đường và tận dụng xu hướng tăng.
 4. Ngược lại, khi HMA đang giảm, tức là đường trung bình đang di chuyển xuống, điều này có thể cho biết rằng xu hướng chung của con đường là đi xuống. Đây là lúc tốt nhất để dừng lại hoặc thậm chí thay đổi hướng để tránh đi vào con đường không có lợi nữa.
 5. Bạn không cần phải lo lắng về việc đường trung bình di động ngắn hơn cắt qua đường trung bình di động dài hơn (crossover) như những công cụ khác. Điều này bởi vì HMA đã được thiết kế để đáp ứng nhanh hơn và giảm độ trễ, do đó không cần phải dựa vào kỹ thuật chéo. Thay vào đó, bạn chỉ cần quan sát sự thay đổi hướng của HMA để biết khi nào nên thay đổi hướng hoặc dừng lại.
 6. Bạn cũng có thể sử dụng HMA với độ dài lớn hơn để xác định xu hướng chung của con đường. Nếu HMA đang tăng, xu hướng tổng thể là đi lên. Nếu HMA đang giảm

https://gimhome.vn/nhat-ky-trade/

Nguồn

 

Mời Bạn Đánh Giá post
90 / 100
Chia Sẻ Bài Viết

Bình Luận