Kỹ năng Và Tài Sản-Gim

Kỹ năng Và Tài Sản-Gim

Kỹ năng Và Tài Sản

Nghe podcast:

 

Xem youtube: Kỹ năng và Tài sản

📖 Xem Sách …mình đã highlighting

📖 Sách …mình đã highlighting giúp bạn:

1️⃣   Tập trung kiến thức trọng tâm, đọc nhanh hơn

2️⃣   Đọc có cảm xúc hơn như kiểu là trò chuyện 3 người: Bạn với Mình và Tác giả

|| GiM Home || Kể chuyện GIM

 

Thứ 5 hàng tuần

  • ═══════════════════════════════════════════●

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCTdiiC6yrFdIbMqQ5T2zPvQ?sub_confirmation=1

Website :  https://gimhome.vn/

Email     :  gimhome@outlook.com.vn

​ ----

#kỹnăng  #tàisản #gimhome

Mời Bạn Đánh Giá post
80 / 100
Chia Sẻ Bài Viết

Phản Hồi

  1. GiM Home

    22/04/2022

Bình Luận

%d bloggers like this: