Thẻ: Cuộc sống là những trải nghiệm

Cuộc sống là những trải nghiệm

 Quy tắc chọn những việc để trải nghiệm- Cuộc sống là những trải nghiệm …………………………………… Bố cục: 1: Câu chuyện …