Thói quen làm sao C0? Ha bit

Thói quen làm sao C0? Ha bit

 

Thói quen-Ha-bit

Xem trên youtube

https://www.youtube.com/channel/UCTdiiC6yrFdIbMqQ5T2zPvQ

https://gimhome.vn/

 

Nghe âm thanh podcast Thói quen

[buzzsprout episode = ‘10267444’ player = ‘true’]

 

Mind map

 

 

Thói quen làm sao có? habit

Xem sách mình đã tô đậm

📖 Sách …mình đã highlighting giúp bạn:

1️⃣   Tập trung kiến thức trọng tâm, đọc nhanh hơn

2️⃣   Đọc có cảm xúc hơn như kiểu là trò chuyện 3 người: Bạn với Mình và Tác giả

Mời Bạn Đánh Giá post
80 / 100
Chia Sẻ Bài Viết

Bình Luận