Trạng thái dòng chảy Flow state 3-5-2022

Trạng thái dòng chảy Flow state 3-5-2022

Trạng thái dòng chảy Flow State 

1.Sức khỏe thì học tập tạ, thenics…
2.Tiền thì học tập chứng khoán…
3. Bản thân thì học tập ăn, thở…
4.Hạnh phúc thì học tập ” Hồn ở gần Xác”
 
  • ” Hồn ở gần Xác” là sao?
Tỷ Dụ
Đang viết mấy dòng chữ này, ở trong căn phòng này
Thì tâm hồn đang ở giá dầu, chiến tranh bên Nga, châu Âu
Giờ học tập làm sao mà?
GỌI hồn về Việt nam.
Giỏi hơn nữa gọi về trong căn phòng này
Professional hơn nữa thì hồn ở trong thân xác mình.
 
Đến trình độ này thì
– Trong phim chưởng gọi là ”hồn nhập xác”- Cảnh giới cao nhất.

– Trong họp tập gọi là ” trạng thái dòng chảy-Flow State”.

– Trong mắt mọi người là thằng này đang ở mây trời
 
 

📖 Sách …mình đã highlighting giúp bạn:

1️⃣   Tập trung kiến thức trọng tâm, đọc nhanh hơn

2️⃣   Đọc có cảm xúc hơn như kiểu là trò chuyện 3 người: Bạn với Mình và Tác giả

Mời Bạn Đánh Giá post
84 / 100
Chia Sẻ Bài Viết

Bình Luận